top of page

HABITATGE PREFABRICAT 

(habitatge unifamiliar en Planta Baixa)

 

Província: León

 

Superf. construïda: 65,00 m2

 

Projecte: Març 2007

Inici Obra: Juliol 2007

Final Obra: Juliol 2007

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Arquitecte Tècnic: Juanjo Ríos

 

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PB+2

 

Municipi: Rubi

 

Superf. construïda: 360,00 m2

 

Projecte: Maig 2006

 

Inici Obra: Juny 2007

Aturada Obra: Febrer 2008

Reinici Obra: Juny 2010

Final Obra: Maig 2012

 

Promotor: Privat

 

Arquitecte: Núria Marcet Boada

                     Jaume Auró Pujol

 

Arquitecte Tècnic: Xavi Belloso

 

 

 

Prefbricat fusta
Rubí

COBRIMENT AMB CLARABOIA DEL PATI DE LA RECTORIA

 

Parròquia de Santa Maria de Rubí.

 

Municipi: Rubí 

 

Projecte: Setembre 2017

Inici Obra: Octubre 2017

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

 

bottom of page